Masokombináty, drůbežáři

  • Masoprůmysl Krásno  rekonstrukce chlazení v areálu v Ostravě Martinově
  • SKALIČAN, a.s. rekonstrukce chlazení zakuřovacích komor, rekonstrukce čpavkových rozvodů
  • Vodňanská drůbež  modernizace chlazení v provozu v Modřicích včetně dodávky kompresorů, nádob a chladičů, výměna rozvodů v provozu na Vrchovině
  • Prantl masný průmysl Žirovnice, kompletní rekonstrukce chlazení
  • Vodňanská drůbez, výstavba chlazení tvarovaných mas